angelique cirkel 2
Angelique Bakelsis milieu-planologe. Heeft ruim 15 jaar ervaring als adviseur op het gebied van duurzame, holistische gebiedsontwikkeling. Specifieke kennis met betrekking tot relaties/verbindingen tussen mens, natuur en omgeving.

Heeft 3 jaar Algemene Operationele Technologie aan de HTS te Utrecht gestudeerd met aansluitend  de opleiding Milieu-Planologie te Deventer. Zij studeerde af op Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.

Zowel tijdens haar studie als erna heeft Angelique veel onderzoek gedaan omtrent duurzaamheid en de inpassing/toepassing hiervan in relatie tot de bebouwde omgeving, mens en leefkwaliteit. Onder andere onderzoek naar ‘Ziel van de Stad’ en onderzoek naar de gemeentelijke besluitvorming ten aanzien van duurzaam bouwen. DUBO convenanten in ontwikkeling, gepubliceerd DUBO-centrum Utrecht, 1998. Ze volgde aanverwante cursussen waaronder geomantie (aard-wetenschappen), feng shui, kinesiologie (een alternatieve holistische geneeswijze), transitie economie en dialoge with nature.

In Zuid-Afrika is ze werkzaam geweest als projectleider voor het ontwikkelen en opzetten van een natuurreservaat en retraite centrum. Hiernaast heeft ze gewerkt voor diverse stichtingen onder andere Lippe-Biesterfeld Foundation (t.b.v. relatie mens-natuur) en Stichting de Witte Roos (t.b.v. duurzaamheid).   Ze was co-redacteur van het boek Duurzaam Denken Doen, Radboud Universiteit Nijmegen, gepubliceerd Stichting Our Common Future 2.0, 2011 Kluwer. Is medeoprichter van Stichting DenHaagVerlicht, co-ontwikkelaar van de opleiding Smart Sustainable Cities, University of North Carolina en lid van het aanjaagteam Rijksduurzaamheidsnetwerk ter bevordering van Circulaire Economie.

pasfoto Cor cirkel
Cor Rademaker is acknowledged as an expert in the areas of urban concepts and smart cities. As CEO of Strateq since 1988, Cor has been involved in a large number of urban projects in both Europe and in the USA. His projects incorporate and implement sustainable viewpoints for coherent social and economic development, including work on areas, buildings, utilities, techniques and transportation. He regularly presents at conferences globally, including in the US, the UK, several EU countries and the Netherlands.

Cor’s efforts include collaborations with universities internationally. Together with the Technical University Delft he developed both The Green Campus and The Green Village. For the University of North Carolina he has created a new program on Smart Sustainable Cities.

Cor is chairman of our Dutch Strategic Advisory Board on Smart Cities.

Cor studied interhuman behavior and urban environment, and social geography. He holds a masters of engineering from Tilburg, and masters of science from Rijksuniversity Utrecht and an MBA from Erasmus Rotterdam.

Michiel Doorn cikel
Michiel Doorn is adviseur en procesmanager op gebied van verandering en duurzaamheid. Komend vanuit de industrie heeft hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de milieutechnologie, groene energie, en duurzame gebiedsontwikkeling: smart cities. Hij heeft gedegen ervaring in meerdere disciplines, waaronder klimaatverandering, en kijkt vanuit een holistische lens. Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in leiderschap en culturele veranderingsprocessen, en heeft veel ervaring met uiteenlopende facilitatie- en begeleidingsvormen voor workshops en cursussen, inclusief serious games. Door zijn unieke combinatie van alpha vaardigheden met zijn beta opleiding als traditioneel Delfts ingenieur, ondersteunt hij mensen en organisaties om van visie naar praktische en duurzame uitvoering te komen. Daarbij zorgt hij voor heldere beargumentering, transparante monitoring en aansprekende rapportering. Hij is een uitstekend schrijver en communicator in perfect Engels zowel als Nederlands.

Hij woont en werkt afwisselend in Raleigh NC, de Verenigde Staten en in Amsterdam, Nederland.

Paul cirkel 2
Paul Pattynama heeft meer dan 25 jaar ervaring in het veiligheidsdomein, zowel als eindverantwoordelijke, onderzoeker, trainer en consultant voor overheden, NGO’s, bedrijven en kennisinstellingen. Paul's professionele ervaring is een combinatie van operationele, tactische en strategische deskundigheid. Hij heeft een ingenieursdiploma en behaalde een Master in Crisis and Disaster Management. Voor zijn werkgevers heeft hij gewerkt als veiligheidsprofessional in consulting, onderzoeken, ontwerpen en implementeren, zoals de haven van Rotterdam, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de regering van Sint Maarten (NA). Paul heeft klanten geadviseerd in veiligheid van beleidsvorming, training en communicatie.

Vanuit zijn passie voor veiligheid en innovatie is Paul mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV). Hij is ook betrokken bij diverse Smart City projecten vanuit de overtuiging dat een van de doelstellingen van een Smart City comfortabel te leven betreft waar veiligheid een belangrijke factor van is.


elma Elma van Beek heeft bijna 20 jaar ervaring als stedenbouwkundige. Na haar studie aan de TU Delft werkte zij bij verschillende Nederlandse bureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom startte zij haar eigen stedenbouwkundig bureau ELMA stedenbouw, is zij voorzitter van de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en bestuurslid van de beroepsvereniging BNSP. Elma van Beek is specialist in duurzame stedenbouw en schreef hierover het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’. Om die theorie verder te ontwikkelen richtte zij de stichting de Levende Stad op. Met workshops en lezingen verspreidt Elma de ideeën over de Levende Stad. Zij past de theorie toe in stedenbouwkundige opgaven en ruimtelijke strategieën. Met veel enthousiasme en een persoonlijke benadering zet Elma van Beek zich in om duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied te bevorderen.


Harry 3 Harry de Groot studeerde Elektrotechniek aan de TU Delft en is momenteel werkzaam voor technische bedrijven zoals ingenieursburo’s en voor kennisinstellingen, zoals de TU om zakelijke relaties voor hen te ontwikkelen. Steekwoorden daarin zijn: business development, ontwikkelingsprojecten, marketing, acquisitie. Kortweg gezegd is Harry een technicus die kan verkopen of een verkoper die verstand van techniek heeft. Zijn carrière voerde hem na de TU Delft naar diverse engineering buro’s en een eigen bedrijf in satelliet communicatie. Gedurende 8 jaar was hij actief in het bestuur van Technet Delft.