SchilderswijkVerlicht

In het voorjaar van 2014 heeft de stichting DenHaagVerlicht bij de gemeente een projectvoorstel ingediend dat zich richt op de Schilderswijk, een van de armste wijken in Nederland. Dat voorstel is in vorig jaar mei geaccepteerd. Daarbij is een subsidie verstrekt om te komen tot een uitgewerkt plan van aanpak. Ten einde het project een vast en non profit kader te geven is de Stichting DenHaagVerlicht opgericht.

De Schilderwijk heeft een relatief groot aantal sociale huurwoningen. Veel bewoners van deze woningen zijn niet in staat om zelfstandig bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of willen niet investeren in een woning die niet van hun is. Omdat een duurzame samenleving niet te realiseren valt zonder deze bewoners en deze wijken wil de Stichting DenHaagVerlicht hiervoor een nieuw model ontwikkelen, dat erop is gericht groene ‘smartere’ energie te leveren in combinatie met een sociaal en economisch duurzamere wijk.

De Schilderswijk is een van de armste en sociaal minst samenhangende wijken van Den HaagDe gedachte is dat wanneer dit goed uitwerkt in deze wijk, dit model ook in andere wijken in Den Haag en Nederland toepasbaar zal zijn.

In het algemeen wordt bij investeringen in ‘eigen’ duurzame energie oplossingen gerekend met de huidige energierekening en dan bij doorbetaling hiervan het aantal jaren dat de eigen netto investering is terugverdiend. Dit is met name voor huurders een oninteressant concept.

Doel:

    • duurzame energie leveren op een efficiënte en effectieve wijze;
    • stabiliseren en verlagen van de energierekening van huishoudens met een minder groot inkomen;
    • als tegenprestatie het ondernemen van sociale en economische initiatieven en activiteiten, ter bevordering van de sociale cohesie en welzijn in de wijk; het ontplooien van wijkgebonden activiteiten doordat mensen elkaar en daarmee elkaars achtergrond en kwaliteit leren kennen.