De stichting DenHaagVerlicht is in 2014 opgericht ter bevordering van duurzame energie in een duurzame stad. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat er op meerdere fronten initiatieven worden ontwikkeld. Steeds vaker vinden in Nederland initiatieven plaats ter bevordering hiervan. In wijken met veel sociale huurwoningen lijkt deze ontwikkeling achter te blijven. De stichting DenHaagVerlicht wil hier verandering in aanbrengen. In eerste instantie is de focus gericht op de gemeente Den Haag, maar onze ambitie geldt voor heel Nederland.

De Stichting heeft als doel gesteld een bijdrage te leveren aan het:

  • reduceren van CO2, bijdragen aan de lokale en nationale milieudoelstellingen
  • stimuleren van duurzaamheid en zichtbaar maken
  • creëren van bewustwording en bevordering  van gedragsverandering
  • stimuleren van lokale producten
  • verbinden van mensen en initiatieven
  • versterken van de sociale cohesie
  • verminderen van de energiekosten
  • creëren van ruimte om nieuwe energiesystemen te implementeren
  • ontwikkelen van nieuwe energie- en financieringsmodellen op wijkniveau

De stichting DenHaagVerlicht bestaat uit de volgende bestuursleden:

Raad van Advies:

De stichting DenHaagVerlicht heeft een Raad van Advies bestaande uit een tweetal zeer deskundige en ervaren personen: Elma van Beek en Harry de Groot.

De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies heeft betrekking op de doelstelling van DHV alsmede de bevordering, de ontwikkeling en de implementatie van de activiteiten van DHV, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast fungeert de Raad van Advies als klankbord voor het bestuur.